BESIKTNINGAR

Entreprenadbesiktningar

Besiktning av entrepenader innebär att efter byggnadens färdigställande kontrolleras det att entrepenören har utfört det som har beställts vid upphandlingen. Detta sker med hänsyn till förändringar som tillkommit under entrepenadens utförande och att den beställda kvaliteten har uppnåtts. När eventuella fel har åtgärdats är entrepenörens arbete avslutat. Därefter kan en garantitid följa som normalt gäller under två år. I sådana fall utförs en garantibesiktning för att se vilka förändringar som inträffat.

Byggkonsult Per Börjesson är av SITAC riksbehörigt certifierad (SC0359-10) entreprenadbesiktningsman. Slut och garantibesiktningar utförs branschmässigt enligt AB 04, ABT 06 eller ABS 09.

 

Besiktning av hus