BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

Har du funderingar som rör nybyggnation eller förändring av en befintlig fastighet? Byggkonsult Per Börjesson kan hjälpa dig att få dina projektidéer realiserade igenom hela eller valda delar av byggprocessen helt beroende på dina behov och önskemål.

Pappershus i gräs

Som projektledare ansvarar jag för att alla bitar faller på plats och i rätt ordning. Detta görs genom att samordna byggprojektets alla berörda parter, så som arkitekter, byggledning, konsulter, planläggare och myndigheter.

I egenskap av byggledare ansvarar jag för administrationen av det pågående byggprojektet. Detta innefattar allt ifrån upphandling av entreprenad till att genomförandet leder till förväntat resultat. Som byggledare fungerar jag som din förlängda arm på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen. Det som krävs för att din idé ska realiseras fullt ut.