CAD PROJEKTERING

Byggkonsult Per Börjesson kan överföra din idéskiss till färdiga byggkonstruktionsritningar.

CAD ritning

Som verktyg för mitt projekteringsarbete använder jag CAD programmet AutoCAD 2011 och AutoCAD Architecture 2011.